Persbericht Culemborgse courant van 19 oktober 2005Jaarconcert Culemborgs Mannenkoor van hoog niveau.

Het jaarlijkse concert van het Culemborgse Mannenkoor “Oefening Baart Kunst” was deze keer van een zeer hoog niveau. Niet alleen door de gevarieerdheid van het aangeboden programma maar zeker ook door het peil van het Mannenkoor wat onder bezielende leiding van dirigent Jos Rodermans jaarlijks beter lijkt te worden.
Wordt een dergelijk concert meestal vooraf gegaan door een praatje van de voorzitter of iets wat daar op lijkt. Deze keer een verfrissende start van de avond. Van drie kanten kwamen de koorleden de bühne op terwijl zij met luide stem het clublied “Op, op voor O.B.K.” ten gehore brachten. Daarna nam lady-speaker Frida Veenker de verdere presentatie voor haar rekening en zij deed dat als vanouds weer met verve.
Een gouden greep was dat het Bestuur voor dit concert de tenor Aart Mateboer had kunnen contracteren. Een grote persoonlijkheid met een ongelofelijk zuivere en zeer welluidende stem. Tijdens de avond bleek dat deze zanger over een uitgebreid repertoire beschikt van zowel oude muziek als modern. Ook het optreden van het duo Puck Duits (uit Beusichem) en Willem Schot was een schot in de roos. Puck Duits bespeelt de Franse doedelzak, heeft daar al internationale prijzen mee gewonnen. Zij vertolkte samen met haar leraar, Willem Schot, een aantal muziekwerken van zowel luister- als dansmuziek; specifieke werken voor doedelzak maar ook bewerkte muziek voor o.a. doedelzak, viool en trekharmonika hetgeen een specialiteit is van Willem Schot.
Voor de meeste bezoekers wellicht onbekende muziek maar juist daarom heel bijzonder, zeker ook door het toch andere geluid dat uit deze Franse instrumenten voort komt.
En dan Hilde Stolker. Een hoogbegaafde pianiste die, zo lijkt het, moeiteloos de verschillende optredens muzikaal begeleidde. Een regelrechte topper in haar genre die nog een fantastische carrière tegemoet gaat.
Het Bestuur en Dirigent Jos Rodermans van het Culemborgse Mannenkoor kunnen met gepaste trots terugzien op een voortreffelijk georganiseerd en geprogrammeerd Jaarconcert met als beloning dat de Fransche School vrijwel geheel uitverkocht was. Hulde!!!Frans Waroux